https://www.youtube.com/watch?v=EyPvoTcCXL0&list=RDEyPvoTcCXL0&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=B4NXA_69GVo&list=RDOOmeZ1KacZ4

https://www.youtube.com/watch?v=s30b2zmjsKk&list=RDOOmeZ1KacZ4

Her 3 år efter vores vedtægtsændringer fra 7 medlemmer til 5 bestyrelsmedlemmer, har bestyrelsen kropsmæssigt

mærket hvad det betyder at være 2 mindre i bestyrelsen.

 

Det har gået godt for det skulle det jo. Nu fortsætter vi med 5 bestyrelsmedlemmer og vil fremover forsøge at bejle til

de mange gode frivillige hjælpere som vi stadig  har i Helberskov.

 

Vi vil sdamtale med vore faste frivillige som kun skal stå for/eller være med til  èn eller to ting i løbet at året. Eksempelvis

pynte borde ve vores arrangementer, servere ved vore arrangementer, tage opvasketjansen eller oprydning i

Forsamlingshuset.

 

Til grisefesten i Sandgravens faste frivillige: Vil der være folk til sildebord og frivillige der vil skære kål og grøntsager eller

stå i boder med vafler - pølser - øl og vand - oprydning af pladsen efter arrangement - Sidste år havde vi friske, stærke

mandfolk til at hente øl og vand pg andre varer fra Menû til afsætning i kølevogn, derefter køre overskydende emballage

tilbage til Menû dagen efter.

 

På denne måde vil det ikke være så belastende for det enkelte bestryrelsmedlem og for den sags skyld den frivillige.

 

Bestyrelsen takker for hjælpen af alle frivillige, tilbage i tiden og håber at den nye måde at være frivillig på, falder i god

jord.

 

Til orientering skal vi huske på at vi kommer længst med det gode fællesskab og håber på denne måde at gøre det

nemmere at bevare støtten til alle vore gode arrangementer. I år vil bestyrelsen arbejde på at få opsat nyt loft og lagt nyt

gulv og indkøbt nye stole.

 

I håb om at vi kan lave aftaler med frivillige om 1 eller 2 fast jobs til vore arrangementer i Forsamlingshus og Fællesareal

ønskes alle en god sommer. Navnet på scenen kom til at hedde "Sansgraven". Håber at vi når at få skiltet op til

indvielsen d. 3. juni 2023 ved "Musik i Sandgraven".