En særlig indsats

Jesper Salomonsen, Als, kendt for at være en dygtig skakspiller og en ivrig motioncyklist,

der ofte kører på ruten gennem Helberskov, tog initiativ til at rense op i dammen i Helberskov.

Steffen Sand, Halvrebene, kom forbi og gav en hånd med til at køre affaldet væk.

Bestyrelsen i Helberskov Borgerforening siger tak for et godt initiativ.