Så blev der malet..

Bestyrelsen siger tak for maling til:

Forsamlingshuspuljen i Mariagerfjord kommune.

Samt mange tak til byens borgere for den store indsats.