Priser fra 1-1-2018, opdateret 2022

Leje af forsamlingshus                                                                1700 kr.

Medlem af (mindst 1 år) borgerforeningen                               1400 kr.

Ved reserveringen af huset betales et depositum på                  500 kr.

El afregnes pr. kWh via måleraflæsning                                    5,00 kr.

Varme afregnes pr. enhed fra varmetæller                                   75 kr.

Leje af grå duge, rektangulære borde, pr. arangement             250 kr.

Leje af hvide duge, runde borde, pr. bord                                     50 kr.

Priserne er inklusiv rengøring og vask. (kan ikke fravælges)


Leje af køletrailer :                                                                      800 kr.          

Udlejning der ikke er medtaget her, aftales med bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen eller skriv til:

mail@helberskov-forsamlingshus.dk


Leje af Thulstedhus på hverdage (mandag-torsdag) til

fx generalforsamlinger, undervisning, foredrag,

begravelseskaffe, møder

Prisen er + rengøring og + forbrug                                              200 kr.


Rengøringspriser:

Stor sal, lille sal, køkken, toiletter og indgang                            450 kr.

Stor sal og toiletter                                                                        200 kr.

Lille sal og toiletter                                                                        150 kr.

Lille sal, køkken og toiletter                                                         300 kr.

Køkken og toiletter                                                                        200 kr.


Forbrugspriser:                                                                         

El afregnes pr. Kw                                                                         5,00 kr.

Varme afregnes pr. enhed fra tæller.                                              75 kr.